Welkom

wordle-visie_2

Beste ouders

Met deze website willen we jullie op de hoogte houden van wat er allemaal reilt en zeilt in De Wijzer.

Op de pagina ‘visie‘ vinden jullie informatie omtrent ons methodeonderwijs.   Wat maakt ons onderwijs ‘anders’, wat verwachten we van de leerlingen en hoe worden de ouders in het leerproces betrokken.

Onder ‘contacten‘ vinden jullie alle gegevens terug van de school en het team.

Onze vier klassen kregen ook allemaal een persoonlijke pagina.  Op deze pagina’s worden foto’s en verslagen geplaatst omtrent het klasgebeuren.

Bij de pagina ‘projecten‘ vinden jullie de klas doorbrekende activiteiten terug.

Bekijk zeker ook eens onze nieuwe Facebookpagina.

Veel plezier

Het Wijzerteam